top of page
  • Foto van schrijverChiara Isert

Is de nieuwe Mediawet ook op jou van toepassing?

Per 1 november 2020 is de nieuwe Mediawet van kracht. In deze wet vind je alle regels over reclame, sponsoring en product placement. Voor de wijziging zag de Mediawet slechts voor tv en dergelijke diensten. Inmiddels is dit veranderd en heeft de wet ook betrekking op videoplatformen. Ben jij influencer of e-sporter en weet je niet wat de nieuwe Mediawet voor jou betekent? In deze blog worden al je vragen beantwoord.


Wat wordt verstaan onder ‘mediadienst op aanvraag’?

Dit kun je makkelijk toetsen aan de hand van de volgende vragen:

  1. Maak jij gebruik van YouTube of een ander online platform?

  2. Heb jij een ‘catalogus’ waarmee je aanbod is geordend?

  3. Heeft jouw content een massamediaal karakter?

  4. Is het hoofddoel het aanbieden van video’s, maar verdien je er ook geld mee?

Was je antwoord op alle bovenstaande vragen “ja”? Dan val jij onder de nieuwe Mediawet.


Welke gevolgen heeft dit voor jou?

De gevolgen kunnen best ingrijpend zijn. Met name zijn er in de Mediawet een aantal verplichtingen opgenomen waaraan je je nu moet houden. Houd jij je niet aan regels van de Mediawet, dan kun je een boete krijgen tot €225.000. Het is dus zeker voordelig om een keer naar de Mediawet te kijken. Allereerst is het van belang dat het niet verboden is om reclame te maken. Dit geldt alleen voor zover het gaat om sluikreclame.[1] Wanneer je reclame maakt, moet je wel altijd duidelijk maken dat het om reclame gaat.[2] Zowel aan het begin als aan het einde van het filmpje en de reclameboodschap moet worden aangegeven dat de video productplaatsing bevat. Een andere mogelijkheid is het maken van een apart “reclamefilmpje” waarin je aan het begin en aan het einde van de film aangeeft dat het gaat om reclame. Je moet dus duidelijk kenbaar maken wanneer de reclame begint en eindigt. Dit geldt niet alleen als je voor het maken van reclame daadwerkelijk geld hebt ontvangen, maar ook als je bijvoorbeeld gratis producten hebt gekregen en deze aanprijst aan je volgers. Daarnaast moeten je (contact)gegevens (naam, plaats van vestiging, e-mailadres of internetadres) op een eenvoudige manier door het publiek te achterhalen zijn.[3] Je bent ook verplicht om je aan te sluiten bij de Nederlandse Reclame Code of bij een soortgelijke regeling die door de Stichting Reclame Code tot stand is gebracht.[4] Hierin staan nog meer regels over het (duidelijk) maken van reclame. Daarnaast moeten de richtlijnen van Kijkwijzer worden gevolgd en moet je aansluiting zoeken bij NICAM om te voorkomen dat je content schadelijk is voor kinderen. Voor bepaalde producten (zoals alcoholische dranken, gokspelen, etc.) gelden nog bijzondere regels. Reclame over alcoholhoudende dranken mag bijvoorbeeld niet gericht zijn tot minderjarigen.[5] Het zijn echter vooral jongeren die influencers op sociale media platformen volgen. Voorts dien je toezichtkosten te betalen aan het Commissariaat voor de Media.[6] Het Commissariaat voor de Media kan bij een overtreding van de genoemde regels een boete opleggen. Een onterechte boete kan worden aangevochten door bezwaar aan te tekenen of naar de rechter te stappen.


Het kan dus geen kwaad om even de nieuwe wetgeving te bekijken. Je moet je bewust zijn van de reclameregels die voor jou gelden. Anders loop je kans op hoge boetes. Het komt vaak voor dat influencers of e-sporters denken dat hun content niet commercieel is, omdat het maar een hobby is. Zodra je er echter geld mee verdient (ook al zijn het gratis cadeaus), moet je voldoen aan de regels van de Mediawet en dus duidelijk maken dat het om reclame gaat.


[1] Art. 3a.5 lid 4 Mediawet 2008.

[2] Art. 3a.5 Mediawet 2008.

[3] Art. 3.29b lid 1 Mediawet 2008.

[4] Art. 3a.3 en 3a.4 Mediawet 2008.

[5] Vgl. art. 10 RVA. Meer informatie over dergelijke bijzondere regels zijn te vinden op www.reclamecode.nl.

[6] Art. 3.30 Mediawet 2008.

Comments


bottom of page