top of page
  • Foto van schrijverHoma Lali

Sprake van inbreuk op het verpakkingsmerk van HEKS’NKAAS?

Heksenkaas B.V. zit niet bepaald stil als het gaat om de bescherming van hun IE-rechten. In een zeer recente rechtszaak hebben zij tegen Heinrich Kühlmann Gmbh & Co. een kortgeding aangespannen voor het gebruik van hun product DIP & SMEER’M. De verpakking van DIP & SMEER’M zou volgens Heksenkaas B.V. inbreuk maken op het verpakkingsmerk van HEKS’NKAAS. Heksenkaas B.V. wil dat Kühlmann haar inbreukmakend handelen staakt en gestaakt houden. 


Sprake van een verpakkingsmerk?

Er is sprake van een geldig verpakkingsmerk omdat aan artikel 2.1 BVIE is voldaan, veel beschrijvende teksten op verpakkingen van voedingsmiddelen zijn voorkomende en op zichzelf niet onderscheidend.

Om te beoordelen of er sprake is van een onderscheidend vermogen is de totaalindruk van het verpakkingsmerk van HEKS'NKAAS van belang.

Door het samenstel van de verschillende elementen van de verpakking schept het een herkenbaar beeld van het product. Deze elementen zijn in dit geval de stijl en lettertype van de tekst op de verpakking, de gekozen kleuren en de cartoon achtige plaatjes van de ingrediënten. Hierdoor onderscheidt de verpakking van de HEKS’NKAAS smeerdip zich van andere soortgelijke dips en smeerproducten.


Sprake van overeenstemming van de verpakkingen?

Volgens de voorzieningenrechter zijn (de onderscheidende en dominerende bestanddelen van) de verpakking van de HEKS’NKAAS en de verpakking van de DIP & SMEER’M visueel overeenstemmend. Beide verpakkingen bestaan namelijk uit transparante plastic kuipjes met dezelfde type deksels. Voort zijn de afmetingen van de plastic kuipjes en de etiketten zijn hetzelfde. Ook de cartoonachtige stijl getekende afbeeldingen van de ingrediënten komen overeen. De rechtbank komt tot de conclusie dat de totaalindruk van beide verpakkingen overeenstemmend is.


Door dezelfde totaalindruk van beide verpakkingen kan er verwarring tussen beide producten ontstaan bij het winkelend publiek. Het verwarringsgevaar zal groter zijn naarmate het merk een grotere onderscheidende kracht heeft, vanwege bijvoorbeeld zijn bekendheid bij het publiek (Zie in dit verband HvJ EG 11 november 1997, NJ 1998, 523, (Puma/Sabèl)). Heksenkaas B.V. heeft ter onderbouwing van de bekendheid van de HEKS’NKAAS-verpakking een aantal marktonderzoeken in het geding gebracht. Uit deze onderzoeken blijkt dat circa 50% van de respondenten de HEKS’NKAAS-verpakking zonder het woordmerk daarop (zichtbaar) weergegeven herkent als de verpakking van de HEKS’NKAAS smeerdip. Hierdoor is voldoende onderbouwd dat de verpakking van de HEKS’NKAAS smeerdip vanwege zijn bekendheid als merk een grotere onderscheidende kracht heeft. Op basis daarvan moet worden aangenomen dat het publiek bij de verpakking van de DIP & SMEER’M smeerdip wellicht kan denken dat zij te maken hebben met een HEKS’NKAAS smeerdip.


Kühlmann heeft met zijn verpakking van de DIP & SMEER’M smeerdip de grens van het toelaatbare overschreden. Het is wel heel toevallig dat Kühlmann dezelfde kleuren, stijl en andere elementen heeft gebruikt als HEKS’NKAAS. Kühlmann had de inbreuk op het verpakkingsmerk makkelijk kunnen voorkomen door te kiezen voor andere kleuren en stijl. Het is dan ook niet bewonderenswaardig dat de voorzieningenrechter Heksenkaas B.V. in het gelijk stelt

Comments


bottom of page