top of page
  • Foto van schrijverDanielle Molenkamp

Niet alle trotse oma’s mogen zomaar de kiekjes van de kleinkinderen online zetten

Eens in de zoveel tijd komt er een zaak voorbij waarvan je even je wenkbrauwen optrekt. Zo’n zaak heeft zich de afgelopen maand voorgedaan bij de rechtbank Gelderland. Het ging hier namelijk om een dochter die eiste dat haar moeder de foto’s van haar kinderen van Facebook zou verwijderen.


Oma voor de rechter

Als trotse oma doe je natuurlijk niets liever dan je kleinkinderen delen met de buitenwereld. Dat is dan ook precies wat de oma in dit geval heeft gedaan. De moeder van de kinderen en de oma leefden al lange tijd in conflict en hadden geen contact meer met elkaar. Het enige contact bestond in het verzoek van de moeder om de foto’s van Facebook te verwijderen, omdat zij ‘niet wenst dat haar minderjarige kinderen op sociale media worden tentoongesteld’. Zelfs met de betrokkenheid van de politie gaf de oma hieraan geen gehoor, waarna de dochter zich genoodzaakt zag om haar moeder voor de rechter te dagen.


Volgens de moeder heeft de oma in strijd gehandeld met de Auteurswet, dan wel de AVG, door zonder toestemming de foto’s van de kinderen op sociale media te plaatsen. Hiermee zou namelijk ernstig inbreuk worden gemaakt op de privacy van de kinderen. De oma heeft aangegeven de privacy van de kinderen te respecteren en heeft inmiddels de foto’s verwijderd. Daarentegen heeft zij de rechter verzocht of zij een foto met het oudste kleinkind op haar Facebook mag laten staan, omdat zij daar een bijzondere band mee heeft. Het veertienjarige kind heeft namelijk tot voor kort meerdere jaren bij zijn oma gewoond.


In strijd met de Auteurswet

Met betrekking tot de Auteurswet, merkt de rechter op dat niet kan worden vastgesteld wie de foto heeft gemaakt. Hierdoor moet ervan worden uitgegaan dat de Auteurswet niet van toepassing is.


In strijd met de AVG

Op grond van artikel 5 UAVG is voor het plaatsen van foto’s van kinderen onder de zestien jaar toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger vereist. Het is natuurlijk overduidelijk dat in deze situatie niet aan dit vereiste is voldaan. Het verweer van de oma, dat zij een bijzondere band heeft met haar kleinkind, zou wellicht kunnen voldoen aan de uitzondering die genoemd wordt in overweging 18 van de AVG. Hierin is bepaald dat de AVG niet van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens door een natuurlijk persoon bij de uitoefening van een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit. Hoewel de rechter niet uitsluit dat het plaatsen van foto’s op een persoonlijke Facebookpagina onder een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit valt, maken de omstandigheden van het geval dat daar geen sprake van is. Het is namelijk onduidelijk of de oma haar Facebookpagina heeft afgeschermd. Daarnaast valt niet uit te sluiten dat de foto’s verder worden verspreid en in handen van derden terechtkomen. Het handelen van de oma wordt dus in strijd geacht met de AVG.


Dwangsom

Naast het feit dat de oma de foto van haar sociale media moet verwijderen, krijgt zij een dwangsom opgelegd van €50 voor elke dag dat zij een foto van haar kleinkinderen plaatst. Oma zal dus nog even geduld moeten hebben tot zijn zestiende verjaardag.


Коментарі


bottom of page