top of page
  • Foto van schrijverHoma Lali

Google moet negatieve Google-recensies verwijderen en de NAW-gegevens afgeven

Door het schrijven van een recensie kan je je mening uiten over de service en help je potentiële klanten bij het maken van een beslissing om het product te kopen/gebruik te maken van de diensten van een bedrijf. Indien de service of het product heel slecht is kan je uitgebreid je mening kwijt over wat er beter kan. Voor bedrijven heeft een positieve of negatieve reactie veel invloed: een (negatieve review) is meteen te zien in de Google zoekresultaten. In geval van een slechte recensie kan dit resulteren in reputatieschade, ook wel schade aan de goede naam. In een vrij recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam (Kleermakerij tegen Google) heeft de rechter geoordeeld dat Google de negatieve Google-recensies dient te verwijderen en de NAW-gegevens van de personen die het hebben geschreven bekend moet maken.


Eiseres is een kleermakerij die veel last heeft van negatieve recensies die via Google Reviews worden geplaatst bij haar bedrijfsvermelding op Google Maps. Zij vermoedt dat het om nep recensies gaat en vordert verwijdering van de Google-recensies en afgifte van de NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) van de personenen die de recensies geschreven hebben. Google is echter terughoudend ten aanzien van het verwijderen van recensies en al helemaal ten aanzien van het verstrekken van gegevens van haar gebruikers aan derden.


Uit de beoordeling blijkt dat de recensies dezelfde kenmerken vertonen, hierdoor wordt het vermoeden bevestigd dat dat de recensies door dezelfde personen geschreven zijn. Tevens wordt geoordeeld dat de recensies schadelijk en onrechtmatig zijn jegens eiseres, omdat ze geen werkelijke gebeurtenissen beschrijven. De rechtbank beslist daarom dat de bescherming van de eer en goede naam van de kleermakerij zwaarder weegt dan de vrijheid van Google-gebruikers om valse recensies te plaatsen en dat het ook zwaarder weegt dan de vrijheid van het internet publiek om die recensies te kunnen ontvangen. De vordering tot verwijdering van de recensies en de vordering tot afgifte van de NAW-gegevens worden daarom toegewezen.


In een andere zaak, Lycos/Pessers, heeft de Hoge Raad bepaald dat hosting provider Lycos de NAW-gegevens van een klant af moest geven omdat de klant eiser had beledigd. Uit dit arrest is gebleken dat afgifte van de NAW-gegevens geoorloofd is wanneer het voldoende aannemelijk is dat de geplaatste informatie jegens een derde onrechtmatig en schadelijk is. Degene die de NAW-gegevens vordert dient ook een reëel belang te hebben bij de verkrijging van de NAW-gegevens en het dient aannemelijk te zijn dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de NAW-gegevens te achterhalen. Tot slot moet na een zorgvuldige afweging van de betrokken belangen blijken dat het belang van de derde prevaleert. Uit de zaak Kleermakerij tegen Google is gebleken dat aan deze vereisten is voldaan en dat afgifte van de NAW-gegevens daarom geoorloofd is.


Bij de beoordeling van de vordering om Google de recensies te laten verwijderen van Google Maps en haar overige diensten, is terughoudendheid vereist omdat dit de vrijheid van meningsuiting van anonieme gebruikers beperkt. Tevens is het van belang om rekening te houden met het feit dat Google informatie verspreidt en een review is ook informatie die men relevant kan vinden. Hierdoor is het naar mijn mening onbegrijpelijk dat de eer en goede naam van de kleermakerij volgens de rechter zwaarder weegt dan de vrijheid van Google-gebruikers om (valse) recensies te plaatsen. De kleermakerij had ook kunnen reageren op de recensies die vals waren en in die reacties haar verhaal kunnen doen. Het verwijderen van de recensies en het bekendmaken van de identiteit van de plaatser(s) is dan ook te ver gaand.

留言


bottom of page