top of page
  • Foto van schrijverprof. mr. Arno R. Lodder

Cyberhelden.nl, bekeken met een e-commerce recht bril

Bijgewerkt op: 20 jan. 2021

Op 26 oktober 2017 is de domeinnaam Cyberhelden.nl geregistreerd. De registratie is op 5 januari 2021 gewijzigd. Drie dagen later verschijnt de eerste Podcast met Cyberheld Inge Bryan, weer een week later alweer de tweede Cyberheld: Bert Hubert. De interviewer is Ronald Prins.


DE PODCAST WAARIN DE GROOTSTE CYBERHELDEN VAN NEDERLAND CENTRAAL STAAN


In deze bijzondere serie podcasts gaat Ronald Prins in gesprek met de grootste cyber security helden van Nederland. In een persoonlijke sfeer vertellen de gasten over hun historie, hun grootste successen en geven ze hun visie over welke richting het op moet met de cybersecurity van Nederland.


Tot zover de informatie die op deze website te vinden is. Is dat voldoende? Voor mij wel, en ik ga zeker naar deze en volgende Podcasts luisteren. Als internetjurist check ik echter sinds een jaar of twintig of websites voldoen aan Artikel 5 van de Richtlijn 2000/31/EG inzake e-commerce, in 2004 omgezet in art. 3:15d BW. Ik wil op drie aspecten ingaan: wordt hier een dienst van de informatiemaatschappij geleverd, en zo ja, is aan de wettelijke informatieplichten voldaan, en zo nee, is dat erg?


Diensten van de informatiemaatschappij

De definitie van dienst van de informatiemaatschappij kent 4 elementen, waar hier alleen ‘normaal tegen vergoeding’ nadere aandacht verdient. Die vergoeding hoeft niet in geld betaald te worden, maar kan ook komen uit advertentie inkomsten of handel in persoonsgegevens. De site is gratis en voor het gemak ga ik er vanuit dat er niet in persoonsgegevens gehandeld wordt. Advertenties zie ik niet, hoewel dit als commerciële communicatie (art. 3:15d BW) zou kunnen worden gezien:


Ik vermoed echter dat hier niet sprake is van betaling voor het opnemen van deze iconen, dus geen dienst van de informatiemaatschappij? Dat is de vraag. “Normaal tegen vergoeding” betekent dat er sprake moet zijn van een economische activiteit. In de Kamerstukken is het zuiver hobbymatig beheren van een website als uitzondering genoemd, dat valt niet onder dienst van de informatiemaatschappij en mijn collega Martien Schaub geeft in de Groene Serie aan: “Het begrip omvat ook diensten die bestaan in het aanbieden van online-informatie.” Twintig jaar geleden, in najaar 2001, had ik bij mijn allereerste college e-commerce de volgende slide:


Met studenten heb ik toen gediscussieerd of deze inmiddels overbekende zoekmachine kwalificeerde als een dienst van de informatiemaatschappij. Was hier sprake van een economische activiteit? Het antwoord hing voor ons af van of er geld met zo’n zoekmachine kon worden verdiend! Terug naar Cyberhelden. Ronald Prins is een van de bekendste cyber security specialisten. Deze site zal voortgekomen zijn uit passie. Dat schurkt tegen hobby aan. Zelfs als het voor hem slechts hobby is, moet gezien het profiel van Ronald Prins, de site als een economische activiteit worden gezien in de zin van art. 3:15d BW. Cyberhelden.nl levert dus een dienst van de informatiemaatschappij.


Wettelijk informatieplichten: e-mail, telefoonnummer, adres?

Nu het een dienst van de informatiemaatschappij betreft, moet de site dus voldoen aan de informatieplichten uit art. 3:15d BW. Er moet een adres worden vermeld, waar mensen bijvoorbeeld een doos bonbons naar kunnen sturen als dank voor een mooie Podcast, of een dagvaarding als ze daar aanleiding toe zien. Er staat echter geen adres. Ook moet er “een snel contact en een rechtstreekse en effectieve communicatie (…)” mogelijk zijn. Op de site staat een informatieformulier. Dat volstaat niet. Op grond van de wet moet er altijd in ieder geval een e-mail adres vermeld worden (Terzijde: in recente Nederlandse jurisprudentie ECLI:NL:RBROT:2020:5682 voortbouwend op een onjuiste interpretatie van het Hof van Justitie in Amazon EU Sàrl, juiste uitleg over fax/telefoonnummer etc. in Consumentenrichtlijn 2011/83 geef ik hier https://ssrn.com/abstract=2413200, wordt gezegd dat elektronische postadres niet e-mail is (zie Schaub in TvC 2020/6). Werkelijk? Engelse tekst is Electronic Mail address. Is toch moeilijk iets anders van te maken dan e-mail). Cyberhelden verstrekt geen e-mail. Er zijn overigens wel meer sites die geen e-mail adres vermelden. Jarenlang had ik als opdracht voor studenten om het e-mail adres van eBay te vinden. Nooit vond iemand het.


Advies tot aanpassing website?

De website schendt dus de wet. Is dat erg? Moet dat aangepast worden? Het lijkt me niet nodig. Iedereen die in het onderwerp geïnteresseerd is, weet precies wat er op de website te vinden is. En als er noodzaak is Ronald Prins te benaderen kun je het webformulier gebruiken. Als ACM zou willen, zouden ze kunnen handhaven op grond van de Wet Economische Delicten. Ik verwacht niet dat ze dat willen.


Internetrecht is overal, en interessante casus doemen overal op. Niet altijd praktisch relevant, maar als studenten en onderzoekers zijn we ook geïnteresseerd in theorie. Toch?

Comments


bottom of page